Audio

Głośnik – przetwornik elektroakustyczny (odbiornik energii elektrycznej) przekształcający prąd elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienny prąd elektryczny o odpowiedniej częstotliwości na falę akustyczną proporcjonalnie i liniowo. Rzeczywisty zakres częstotliwości, w którym głośnik wytwarza falę ciśnienia proporcjonalnie do napięcia (z dopuszczalnym odchyleniem) nazywa się pasmem przenoszenia głośnika.

Głośnik jest bardzo ważnym elementem toru akustycznego.  Dźwięk odtwarzany przez tor akustyczny zbudowany nawet z najwyższej klasy elementów ( mikrofon, źródło dźwięku - odtwarzacz, przedwzmacniacz, procesor DSP, mikser, wzmacniacz ) nie będzie brzmiała dobrze wtedy, kiedy ostatni  decydujący o wrażeniach akustycznych element - głośnik lub zestaw głośnikowy -  będzie miernej jakości.

Potocznie głośnikiem nazywa się również zespół głośników zamknięty we wspólnej obudowie poprawnie nazywanej zestawem głośnikowym ( kolumną głośnikową jest zespół zestawów głośnikowych połączonych w taki sposób (wzajemne ustawienie, korekcja poziomu, fazy i opóźnienia), aby uzyskać wymaganą charakterystykę kierunkowości).

Oferujemy  kolumny głośnikowe odpowiednie do zastosowania w danej aplikacji.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.