Systemy video

Wideokonferencje są rozwiązaniem pośrednim pomiędzy wspólnym spotkaniem wszystkich stron w jednym miejscu i czasie a telekonferencją czyli rozmową wielu osób za pośrednictwem telefonów. Wiedokonferencje umożliwiają znaczne podniesienie efektywności komunikacji w porównaniu z rozmową telefoniczną. Dzieje się tak dzięki temu, że:

  • Komunikacja jest szybsza
  • Rozmówcy lepiej się rozumieją
  • Unika się błędów w zrozumieniu

Dodatkową zaletą zastosowania wideokonferencji jest:

  • Ograniczenie kosztów podróży służbowych i delegacji
  • Efektywniejsze wykorzystanie czasu wysoko opłacanych specjalistów i menedżerów
  • Możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacjach kryzysowych
  • Poprawienie komunikacji w rozproszonych geograficznie zespołach roboczych

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.