Usługi

Ogólnie termin

Integracja – odnosi się do organizacji systemów i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów.

Integracja w branży AV

Nasi klienci nie jednokrotnie posiadają już urządzenia które chcieliby wykorzystać we właśnie projektowanej lub tworzonej nowej instalacji audiowizualnej. Są to zazwyczaj urządzenia różnych marek, obsługujące swoiste, autonomiczne protokoły transmisji danych danego producenta. Bywa, że protokoły te nie są ogólnie dostępne lub podlegają ochronie prawnej. Posiadane urządzenia różnią się również zaawansowaniem technicznym wynikającym z okresu z których pochodzą i profesjonalnej klasy w której zostały wykonane.

Celem integracji jest połączenie różnego rodzaju urządzeń i działających już systemów w jeden zarządzalny centralnie organizm. W ramach integracji dokonuje się również wymiany niektórych urządzań na nowocześniejsze, spełniające wymagania dnia dzisiejszego i będące w zgodzie z najnowszymi trendami rozwoju.

W branży audiowizualnej najczęściej integruje się już działające systemy:

 •     system projekcji i matrycowania obrazów
 •     system nagłośnienia ogólnego i prezentacyjnego oraz matrycowania dźwięku
 •     system odsłuchu i rejestracji dźwięku
 •     system podglądu i rejestracji obrazu
 •     system emisji i streamingu obrazu i dźwięku
 •     system oświetlenia zasadniczego i doświetlenia
 •     system zaciemnienia
 •     system klimatyzacji i ogrzewania
 •     system audiokonferencyjny i wideokonferencyjny
 •     system kontroli dostępu
 •     system p.poż
 •     system rozgłoszeniowy
 •     system teleinformatyczny i sieciowy
 •     sieci zasilającej

Aby zintegrować tak wiele różnych systemów potrzebna jest odpowiednia wiedza, rozeznanie rynku odnośnie najnowszych urządzeń wiodących producentów i trendów rozwojowych w danych branżach oraz dużo doświadczenia.

W integracji pomaga nam opracowany przez nas system centralnego sterowania PVS stworzony właśnie z myślą o zastosowaniu go głównie w instalacjach AV sal konferencyjnych i domowych instalacjach audiowizualnych. Konfigurujemy go indywidualnie w zależności od potrzeb klienta końcowego uwzględniając jego przyszłe zamiary rozbudowy instalacji.

Więcej o systemie PVS ( Pro Video System ) na

www.systempvs.pl