Usługi

Instalacja i uruchomienie systemu zgodnie z wykonanym wcześniej projektem - to pakiet oferowanych przez nas usług.
 

Użytkownik końcowy otrzymuje gotowy produkt tj w pełni funkcjonalny, zintegrowany system audiowizualny.

Przed przystąpieniem do nowego zadania opracowujemy odpowiedni harmonogram postępowania i prac.

 

Zazwyczaj on wygląda następująco:

 

 • Rozeznajemy potrzeby użytkownika końcowego

 • Składamy wariantową propozycję wyposażenia sprzętowego wraz ze wstępnym kosztorysem ujmującym wszystkie przewidziane koszty – wykonania projektu, sprzętu, okablowania i robocizny

 • Po wyborze wariantu, dokonaniu akceptacji kosztów i podpisaniu stosownej umowy przystępujemy do wykonania projektu technicznego

 • Akceptacja projektu otwiera drogę do rozpoczęcia I etapu czyli wykonania okablowania obiektu. Prace te są zawsze zsynchronizowane z pracami prowadzonymi przez inne firmy np. z branży elektrycznej i budowlanej

 • Zakańczamy końcówki przewodów

 • Montujemy sprzęt AV zgodnie z projektem

 • Integrujemy sterowanie wszystkimi urządzeniami zgodnie z zasadami opisanymi w zakładce „ Integracja urządzeń”

 • Uruchamiamy sprzęt

 • Programujemy matryce audio, video jednostkę centralną systemu sterowania

 • Ustalamy z użytkownikiem końcowym wygląd interfejsu graficznego systemu sterownia i programujemy panel sterowania zgodnie z jego życzeniem

 • Wykonujemy dokumentację powykonawczą

 • Wykonujemy instrukcję obsługi systemu

 • Szkolimy wyznaczony personel

 • Podpisujemy protokół Odbioru Końcowego

 • Służymy pomocą w trakcie i po okresie gwarancyjnym.

 

Proponowane urządzenia są zawsze przez nas przetestowane pod kątem możliwości integracji.

Stosujemy najwyższej klasy, sprawdzone w działaniu kable instalacyjne renomowanych marek takich jak:

 • PERCON

 • EXTRON

 • GEFEN

 • ProCab

Posiadamy odpowiednie narzędzia, urządzenia pomiarowe oraz uprawnienia.